.

Docència - Societat Catalana de Cirurgia Ortopedica y Traumatologia

TRONCALITATReal Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad, la reespecialización troncal y las áreas de capacitación específica

Us deixem la presentació que ha acompanyat a l´exposició “El futur dels especialistes MIR  s'anomena Troncalitat: mites i realitats”, corresponent a la sessió general hospitalària del mes d’abril.

Assemblea-dEstudiants-Contra-la-Troncalitat